Cyklistická časovka jednotlivců do vrchu Český Krumlov – Kleť

Propozice

Po příjezdu si závodníci v prostoru prezentace pročtou na tabuli informační letáky.

V 8.00 hodin začíná prezentace.

Členové JAL nahlásí rozhodčímu své startovní číslo JAL, příchozí cyklisté nahlásí své iniciály a obdrží od pořadatelů zvl. číslo pro příchozí závodníky. Poté dostanou všichni kartičku se startovním časem, dárek od sponzorů a pořadatelů a zaplatí startovné, členové JAL 150,- Kč a příchozí cyklisté 200,- Kč. Je to proto, že závodníci JAL jsou pojištěni na celou sezonu, příchozí však nikoliv. V závodě však musí být pojištěni všichni (to je ten příplatek příchozích 50,- Kč, které pořadatel ihned po závodě ještě na Kleti odevzdává se seznamem pojišťovně). Příchozí cyklisté u odděleného stolku vyplní tabulku se svými osobními daty pro pojišťovnu („Přihláška s čestným prohlášením“). Závodníci si mohou před startem uložit své osobní věci na převlečení do označených pořadatelských aut. Jedno vyváží věci na Kleť v 10.30 po skončení prezentace, druhé odváží na Kleť batohy ihned po závodě za posledním startujícím.

V 10.30 hodin je prezentace ukončena a hlavní rozhodčí odjíždí prvním autem s časomírou a osobními věcmi na Kleť do prostoru cíle.

V 11.00 hodin startuje první závodník. Pořadí startujících je shodné s pořadím při prezentaci a každý si dle své kartičky hlídá čas, kdy startuje. Další následují v 30 sekundových intervalech. Směr závodu je na silnici značen bílými fóliovými šipkami. Cyklista bez přilby nebude připuštěn ke startu. Startovní číslo se pro dobrou identifikaci připevňuje na levou stranu zad, případně na levé rameno. Pořadatelé neručí za škody závodníkům vzniklé či jimi způsobené. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, Stanovy a pravidla JAL a také se řídit pokyny pořadatelské služby, která je označena výraznými bezpečnostními vestami.

Ukončení závodu.

Za posledním startujícím odjede druhé pořadatelské auto s osobními věcmi k cíli. Přibližně 30 minut po dojezdu posledního závodníka je zahájeno vyhlášení výsledků a dekorace nejlepších. Výsledková listina bude poté vyvěšena v prostoru cíle. Prosíme vás však, abyste nežádali výsledky u časomíry individuelně dříve!

Po závodě můžete posedět ve stylové restauraci Horská chata Kleť.

Upozornění.

Z Českého Krumlova na Kleť je zákaz vjezdu všech motorových vozidel, doprovodná vozidla jsou po celé závodní trati nepřípustná ! Pořadatelská auta dostávají od Lesů ČR každoročně zvl. povolení k vjezdu do chráněné oblasti. Z důvodu omezených kapacit pořadatelských vozidel není možné vyvážet diváky a rodinné příslušníky do cíle.

Všichni cyklisté jsou na závod pojištěni, ne však po jeho ukončení na cestu zpět dolů. Proto z Kletě do Českého Krumlova jeďte opatrně a myslete na návrat domů ve zdraví! Stanoviště rychlé Záchranné zdravotnické služby je v Č. Krumlově, telefon č.155 jistě všichni dobře znají.

Po příjezdu domů si pak v klidu můžete dohledat na našich stránkách www.cyklet.wz.cz informace o závodu a prohlédnou fotografie z akce. Všechno o JAL pak na www.jalcyklo.cz

Tak hodně zdaru!

 

CB TOP České Budějovice - cyklistický amatérský tým